miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Nye næringer

Nye næringer Miljø- og landbruksforvaltningen skal bidra til ny næringsutvikling i landbruket, med basis i jordbruk, skogbruk og tilknytta næringer. Vi tar også mot henvendelser fra øvrig næringsliv og bidrar til å knytte kontakt med regionens utviklingskontor på Namsos.

 
 
Alle som går i tanker om å videreutvikle eksisterende næring eller skape flere bein å stå på kan kontakte oss og få hjelp til å utvikle ideen. Vi fungerer både som veiledere og døråpnere for økonomiske virkemidler, kunnskapsmiljøer og øvrig forvaltning.
 
Nye næringer
Søknader om BU-midler til etablererstipend eller bedriftsutvikling skal sendes til oss for lokal behandling før de videresendes til Innovasjon Norge eller Fylkesmannen. Søknader som ikke hører inn under BU-ordningen er vi behjelpelige med å bringe videre til riktige instans.
 
I Strategisk plan for miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal har vi nedfelt målsettinger og ambisjoner for utvikling av nye næringer i regionen. Høsten 2006 skal vi sette i gang en vegvalgsprosess som skal gå over et par å for å stimulere til økt satsing både på tradisjonelt landbruk og nye næringer i regionen. 
 
Namdalseid landbruksforum skal samtidig sette i gang et kartleggingsprosjekt av landbruket på Namdalseid.
 
 
Relaterte lenker:
 
Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS