miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Ny bruker?

 

Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal Region er et offentlig organ. Vi har ansvar for forvaltning av lover og forskrifter og offentlige tilskuddsordninger knyttet til miljø og landbruk.

Vi kan bidra som diskusjonspartner omkring utfordringer innen drift og forvaltning av landbrukseiendommer. Vi har kjennskap til mange andre landbruksaktører, både offentlige, private, organisasjoner og institusjoner, og kan veilede brukere som har ønske om/behov for kontakt med en eller flere av disse.

Landbruksnæringas næringsorganisasjoner, samvirkeorganisasjonene og andre landbruksrelaterte organisasjoner er også blant vår kontaktflate.

Nye brukere oppfordres spesielt til å ta kontakt med oss for orientering om hva det "offentlige Norge" har å bidra med i driften av en landbrukseiendom.

Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal samkommune har utarbeidet en "veileder". Dokumentets hele og fulle navn er;"Veileder for jord- og skogbrukere i Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla." Intensjonen med  veilederen er å gi jord- og skogbrukere i regionen informasjon om den lokale landbruksforvaltningen, både om landbrukets veiledningsapparat og økonomiske virkemidler.

 

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS