miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Kontaktinformasjon

Oddbjørn Riseth
Leder Miljø og landbruk
Mob: 900 70 658
oddbjorn.riseth@mnsk.no

 

Ingvill Dahl
Sekretær sykdomsavløsning
Mob: 468 98 849
ingvill.dahl@mnsk.no

 

Aksel Håkonsen 
Skogbruks- og miljøvernsjef
Mob: 952 78 691
aksel.hakonsen@mnsk.no

 

Solveig Skjerve
Rådgiver jordbruk
Tilskuddsforvaltning, avlingssvikt, søknader til Innovasjon Norge, kvoteordningen for melk, floghavre, autorisasjonsbevis plantevern
Mob: 957 97 119
solveig.skjerve@mnsk.no

 

Elin Skard Øien
Rådgiver lovsaker
Jordlov, konsesjonslov, forpaktningslov, arealplaner
Mob: 971 69 650
elin.oien@mnsk.no

 

Anne-Lise Haugan
Rådgiver skogbruk
Tilskuddsforvaltning, skogfond, skogkultur, landbruksveg
Mob: 417 58 425
anne-lise.haugan@mnsk.no

 

Per Olav Meosli
Rådgiver skogbruk
Tilskuddsforvaltning, skogfond, skogkultur, motorferdsel, vernskog
Mob: 958 26 704
per-olav.meosli@mnsk.no

 

Tove Berit Ostad
Rådgiver jordbruk
Tilskuddsforvaltning, avlingssvikt, søknader til Innovasjon Norge, kvoteordningen for melk, kulturlandskap, autorisasjonsbevis plantevern
Mob: 974 96 305
tove-berit.ostad@mnsk.no

 

Geir Modell
Rådgiver utmark
Utmarksforvaltning, vilt, fisk, motorferdsel, gårdskart (AR5)
Mob: 402 38 256
geir.modell@mnsk.no

 

Olav Strøm
Rådgiver jordbruk
Grøfting, hydrotekniske tiltak, gjødselforskrift, nydyrking, tidligpensjon
Mob: 975 04 225
olav.strom@mnsk.no

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS