miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Hva skjer med det regionale næringsfondet?

Trøndelag fylkeskommune foreslår endringer

Møte_300x201

I saksframlegget til hovedutvalg for næring 14.02.18 er det foreslått at det skal tildeles et likt beløp på 200.000 kr til hver kommune, tilsammen 9,4 millioner kroner i 2018.

Dette skal kanaliseres til Regionrådene i form av regionale fond og forsterke det regionale perspektivet ut over kommunegrensene for å legge til rette for økt innovasjon. Det foreslås å ikke tildele enkeltkommuner midler fordi det er vanskelig å forsvare en slik fordeling ut fra optimal ressursbruk av de regionale utviklingsmidlene.

Hva som skjer rent praktisk er noe tidlig å si noe om, men det er mye som tyder på at 18 år med Regionalt næringsfond i Midtre Namdal er historie.

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS