miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Høring - Marine Harvest Norway as - godkjenning av ny lokalitet - Gyltnesset nord-øst for Jøa

gylt - utsnitt_150x80

Marine Harvest Norway as søker om godkjenning ny lokalitet for oppdrett av laks og ørret ved Gyltnesset.  Saken er lagt ut for høring og kommunen skal avgi sin uttalelse i løpet av mai 2017.

Marine Harvest Norway as, 5835 Bergen, søker om etablering av ny akvakulturlokalitet for matfisk av laks, ørret og sjøørret på følgende lokalitet i Fosnes kommune:

 

 1. lokalisering: Gyltneset (64˚ 41,021ʼ N 11˚ 21,972' Ø Euref89/WGS84)

 2. produksjon: lokalitetsbiomasse på 5460 tonn, årlig produksjon 7000 tonn

 3. anlegg: 160m plastmerder med foringsflåte

   

  Aktuelle dokument er tilgjengelig for offentlig innsyn på Fosnes Servicekontor, 7856 Jøa og kommunens hjemmesider.  Merknader må være skriftlig med begrunnelse, og sendes pr post til Fosnes Kommune, Servicekontoret, 7856 Jøa, eller på email til postmottak@fosnes.kommune.no, innen 24.04.17.  Evt. krav om konsekvensutredninger må fremmes via den enkelte fagmyndighet innen samme frist.  Slike krav sendes direkte til fylkeskommunen som også fatter endelig vedtak i saken.

   

  Vår ref. 2017/24124 bes oppgitt ved henvendelse

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS