miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Helse- og velferdskomiteen

Komiteen har ansvar for å følge opp saker knyttet til helse og velferd. Dette gjelder både gjennomføring av"Namdalen 2025 - strategisk kart for Region Namdal 2015 - 2025", prosjektet "Namdalen i lag - politisk samhandling i Region Namdal" og andre politiske saker innen området som er viktige for utviklingen av regionen.
Helse- og velferdskomiteen er også hovedkontaktpunktet mellom Region Namdal og Helse Nord-Trøndelag/Sykehuset Namsos.

30. juni 2015
Powered by CustomPublish AS