miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Fosterhjem

Kontaktinfo

Hvis du ønsker å bli fosterforelder kan du ta kontakt med Bufetat, region Midt-Norge telefon 46 61 76 00

Du kan også ta kontakt med Midtre Namdal samkommune, Barnevern
telefon 74 21 72 33/ 74 21 71 80
Kontaktperson: Kirsti Myrvang

Servicetorget i Namsos telefon 74 21 71 00

postmottak@namsos.kommune.no

Besøksadresse barnevern: Familiens Hus, Carl Gulbransons gate 4
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

 

 

Beskrivelse

Fosterhjem er private hjem som tar imot barn til oppfostring på grunnlag av barnevernstjenestens beslutning om hjelpetiltak eller i forbindelse med omsorgsovertakelse. Fosterbarn er forskjellige, og det trenges derfor ulike typer familier. Den kommunen som fosterhjemmet ligger i, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet. Statlig regional barnevernmyndighet (Bufetat) har ansvar for nødvendig opplæring.

 

Målgruppe

Personer som har særlig evne til å gi barn et trygt og godt hjem, og som kan løse oppfostringsoppgavene i samsvar med de forutsetningene som er lagt til grunn om oppholdets varighet m.m.

 

Vilkår

Fosterforeldre skal alltid nøye vurderes opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene er at fosterforeldrene er i en stabil livssituasjon med et sosialt nettverk rundt seg og trygg lokal forankring, uansett om de er samboere, enslige eller gift.

Lover

Barnevernloven §§ 4-4, 4-7, 4-12, 4-14, 4-22 og 4-23
Barnevernloven kap. 4

Fosterhjem (retningslinjer fra BFD)

Los-ord
Fosterhjem, fosterbarn, fosterforeldre, fostermor, fosterfar, tilsynsfører, barne- og familievern
Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS