miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Miljø og landbruk

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. Samkommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

Vi svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur og miljø, kulturlandskap, jakt og fiske.

Fagdag om fruktbar jord og humusbygging

Fru Opdals gårdshotell i Overhalla 27. august 2018 kl. 10-16

Flatekompostering[1]

Fruktbar matjord er forutsetning for gode avlinger av høg kvalitet, og samtidig for god lønnsomhet for bonden. Sentralt for ei fruktbar jord er at den er levende og med et godt humusinnhold. Dermed vil ei levende fruktbar jord også være et klimatiltak ved at det binder inn karbon fra atmosfæren. På denne fagdagen får du ei lita innføring i prinsipper om fruktbar jord og hvordan dette kan gjøres i praksis på et trøndersk melkebruk. 

Programmet blir en kombinasjon av teori og markvandring/praksis ute. De fem trinnene til fruktbar jord gjennomgås:
• Hva er god jordkvalitet, hva kjennetegner god jord
• Få næringsstoffene i jorda i likevekt. Når vi vet hva vi har; hvilke tiltak er aktuelle for å forbedre jord
• Kontinuerlig grønt plantedekke - allsidige blandinger
• Flatekompostering – metode for å gå fra en kultur til neste
• Jordbiologiens betydning for fruktbar jord, hvilke tiltak er aktuelle for å forbedre mikrobiologi i jorda

Ved å følge denne metodikken har de beste gårdsbrukene i Østerrike målt ei økning i humusinnhold på 3-4 %-poeng i løpet av fem år, samtidig som avlingene har økt.

Det blir blant annet demonstrasjon av flatekompostering med jordfres og ferment ute og spadeprøver av jord. Brukerne forteller også om hvilke tiltak de har gjort for å bygge fruktbarheten på sin gård i år.

Om kursholderne:
Martin Beck er agronom og selvstendig landbruksrådgiver. Han holder kurs og rådgiving om jordfruktbarhet i Danmark, Tyskland, Sverige og Norge. www.martin-beck.dk
JM Vibhoda Holten er agroøkolog som jobber for VitalAnalyse. Han er prosjektleder og rådgiver om jordfruktbarhet i Norge og Sverige. www.vitalanalyse.no

Arrangør: Midtre Namdal samkommune

Påmelding til: NLR Trøndelag ved Heidi Landfald Hasselvold, tlf 90652832 eller e-post heidi.hasselvold@nlr.no

Påmeldingsfrist: 23. august.

Arrangementet er gratis

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS