miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Miljø og landbruk

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. Samkommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

Vi svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur og miljø, kulturlandskap, jakt og fiske.

Endringer i miljøtilskuddet

ML

Etter at nyhet om miljøtilskuddet for 2018 ble lagt ut, er det tatt inn noen endringer i tilskuddene for Trøndelag.

 

Endringene kommer etter bestemmelser i årets jordbruksavtale. Det er m.a. innført et tilskudd til nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsel i eng under tema «miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel», og det er igjen tilskudd til utsatt/ingen jordarbeiding på areal med liten og middels erosjonsrisiko i «andre områder».

 

Ordningen for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i miljøtilskuddet ser etter denne endringen slik ut:

 

Tilskuddet gjelder for foretak som sprer all husdyrgjødsel innen 10. august, og som tar ei avling etterpå (enten ved slått eller beiting).

Tilskuddene er:

 

A) Tilskudd til foretak der all husdyrgjødsel blir spredd om våren/ i løpet av vekstsesongen (innen 10. august). Foreløpig sats 20 kr/daa

 

B) Areal som får tilskudd for spredning av all husdyrgjødsel innen 10. august, kan i tillegg gis tilskudd for bruk av tilførselsslange med spredeutstyr. Foreløpig sats 30 kr/daa

 

C) Hvis foretaket tilfredsstiller reglene for spredning i vår/vekstsesong (innen 10. august og det tas ei avling etterpå), kan det gis et tilskudd til nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsla i eng. Det forutsettes at metoden brukes ved alle gjødslingene i løpet av sesongen. Tilskuddet gis i tillegg til spredning i vår/vekstsesong, og kan gis i tillegg til bruk av tilførselsslange. Foreløpig sats 25 kr/daa.

 

I tillegg er det «gjeninnført» et tilskudd for ingen/utsatt jordarbeiding på areal i «andre områder» med liten og middels erosjonsrisiko. Foreløpig sats 20 kr/daa.

 

Den tredje og siste endringen gjelder en økning i tilskuddet fra 45 000 kr til 50 000 kr pr seter med melkeproduksjon i minst 6 uker.

 

Oppdatert info om miljøtilskuddene er å finne på hjemmesida til Fylkesmannen i Trøndelag  

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS