miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Endringer i miljøtilskuddet

ML

Etter at nyhet om miljøtilskuddet for 2018 ble lagt ut, er det tatt inn noen endringer i tilskuddene for Trøndelag.

 

Endringene kommer etter bestemmelser i årets jordbruksavtale. Det er m.a. innført et tilskudd til nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsel i eng under tema «miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel», og det er igjen tilskudd til utsatt/ingen jordarbeiding på areal med liten og middels erosjonsrisiko i «andre områder».

 

Ordningen for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i miljøtilskuddet ser etter denne endringen slik ut:

 

Tilskuddet gjelder for foretak som sprer all husdyrgjødsel innen 10. august, og som tar ei avling etterpå (enten ved slått eller beiting).

Tilskuddene er:

 

A) Tilskudd til foretak der all husdyrgjødsel blir spredd om våren/ i løpet av vekstsesongen (innen 10. august). Foreløpig sats 20 kr/daa

 

B) Areal som får tilskudd for spredning av all husdyrgjødsel innen 10. august, kan i tillegg gis tilskudd for bruk av tilførselsslange med spredeutstyr. Foreløpig sats 30 kr/daa

 

C) Hvis foretaket tilfredsstiller reglene for spredning i vår/vekstsesong (innen 10. august og det tas ei avling etterpå), kan det gis et tilskudd til nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsla i eng. Det forutsettes at metoden brukes ved alle gjødslingene i løpet av sesongen. Tilskuddet gis i tillegg til spredning i vår/vekstsesong, og kan gis i tillegg til bruk av tilførselsslange. Foreløpig sats 25 kr/daa.

 

I tillegg er det «gjeninnført» et tilskudd for ingen/utsatt jordarbeiding på areal i «andre områder» med liten og middels erosjonsrisiko. Foreløpig sats 20 kr/daa.

 

Den tredje og siste endringen gjelder en økning i tilskuddet fra 45 000 kr til 50 000 kr pr seter med melkeproduksjon i minst 6 uker.

 

Oppdatert info om miljøtilskuddene er å finne på hjemmesida til Fylkesmannen i Trøndelag  

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS