miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Emilsen Fiskeoppdrett as søker om permanent tillatelse ved Ånholmen

ånholmen

Emilsen Fiskeoppdrett as søker om permanent tillatelse til oppdrett ved Ånholmen nord for Salsnes.  Saken er nå ute på høring og høringsfrist er satt til 10.02.17.  Alle dokument er lagt ut på Fosnes Kommunes hjemmesider.

Emilsen Fisk as søker om permanent tillatelse på lokaliteten 32017 Ånholmen i Fosnes Kommune:

 

 1. lokalisering: Ånholmen nordøst for Salsnes (64°43.188’ N og 11°27.701’ Ø Euref89/WGS84)

 2. konsesjonstype: årlig produksjon på 6500 tonn matfisk av laks, ørret og regnbueørret, lokalitetsbiomasse 4680 tonn

 3. områdestatus i arealplan: FNFFA

   

  Aktuelle dokument er tilgjengelig for offentlig innsyn på Fosnes Servicekontor, 7856 Jøa, og kommunens hjemmesider (http://www.fosnes.kommune.no/hoeringer.172463.no.html) .   Ta kontakt med undertegnede på tlf 47817262 eller send mail til kjell-ivar.tranas@mnsk.no, hvis dokumentene ønskes tilsendt pr post.

   

  Merknader må være skriftlig med begrunnelse, og sendes Midtre Namdal Samkommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos, innen 10.02.17.  Evt. krav om konsekvensutredninger må fremmes via den enkelte fagmyndighet innen samme frist.  Slike krav sendes direkte til fylkeskommunen som også fatter endelig vedtak i saken.

   

  Vår ref. 2017/3073 bes oppgitt ved henvendelse

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS