miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Framtidig regionråd i Namdalen

Logo RN

Region Namdal har iverksatt et arbeid for å utrede et mulig nytt regionråd for hele Namdalen. I junimøtet ble det nedsatt ei arbeidsgruppe med tre ordførere og tre rådmenn.

13. september 2016

Eierfordeling i NTE

Region Namdals uttalelse om eierfordeling i NTE

5. april 2016

Uttalelse om FoU-strategi i Trøndelag

Region Namdal har vedtatt uttalelse om felles FoU-strategi for Trøndelag:

5. april 2016

Uttalelse om eierskapet i NTE

Region Namdal har avgitt følgende uttalelse til fylkesrådet om framtidig eierskap i NTE dersom trøndelagsfylkene blir sammenslått:

 

11. januar 2016

"Namdalen 2025 - Strategisk kart for Region Namdal 2015-2025"

Region Namdal har vedtatt Strategisk kart for tidsrommet 2015-2025 med satsingsområder: "Namdalen i lag", moderne infrastruktur, gode vilkår for verdiskaping og arbeidsplasser og nærhet til gode helsetjenester. Det utarbeides handlingsplan hvert år.
Dokumentet finnes i sin helhet her.

29. juni 2015
Powered by CustomPublish AS