miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Tilsagn fra departementet om tilskudd til Byregionprogrammet fase 2

Vi har mottatt tilsagnsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om tilskudd til "Utviklingsprogram for byregioner fase 2" (Byregionprogrammet).

10. juli 2015

Byregioprosjektet fase 1 og 2

Region Namdal

Hovedmålsetting er å gjennomfåre en samfunnsanalyse som peker ut flaskehalser/utfordinger for samhandling i regionen med fokus på næringsliv, kunnskap og kompetanse, arbeidsmarked og infrastruktur.

27. mai 2015
Powered by CustomPublish AS