miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Barneverntjenesten i Midtre Namdal samkommune

Barneverntjenesten i Midtre Namdal samkommune er en felles interkommunal barnevernsordning for kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes. Fra 01.01.2012 er Midtre Namdal samkommune også barnevernmyndighet for Flatanger kommune gjennom en vertskommuneavtale. Barnvernkontoret er lokalisert i Familiens Hus i Namsos. 

Les mer

Informasjonsmøte om fosterheim

Fosterhjem.no

Det arrangeres informasjonsmøte om fosterheim i Namdalseid kommune den 29.10.19


9. oktober 2019

Midtre Namdal er med i barnevernvakta for Steinkjer og omegn

Barnevernvakten

Barn som er i en vanskelig omsorgssituasjon er avhengiga av at voksne mennesker kontakter hjelp for dem. Barnevernet i Midtre Namdal (kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid, Fosnes og Flatanger) kan kontaktes på dagtid på telefon 476 65 270.

26. juni 2018

ET LITE BARNS DØDSFALL

Informasjon om barnevernets oppfølging av barna i familien i pågående politisak i Overhalla kommune.

29. juni 2017

Ekspedisjon/sentralbord ved Familiens Hus

Felles ekspedisjon/sentralbord ved Familiens Hus avviklet fra 18. mai 2016.

 

12. mai 2016

Åpent informasjonsmøte i Namsos

Logo_bufetat

Informasjonsmøtet er for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem. Du får nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Du binder deg ikke til noe ved å delta på et informasjonsmøte.

18. mai 2015

PRESSEMELDING

Midtre Namdal samkommune vedtar forelegg

 

Midtre Namdal samkommune har besluttet å vedta forelegget på 75.000 som Riksadvokaten har ilagt samkommunen for brudd på barnevernloven i perioden 2009 – 2012.

 

28. november 2014

Barnevernet spør barn

Mandag 23.april 2012 har Namdalsavisa en artikkel som handler om at Barnevernet i Midtre Namdal innen utgangen av mai skal gjennomføre en brukerundersøkelse blant 80 barn fra ni år og oppover.
23. april 2012

Midtre Namdal samkommune barnevern – fra 01.01.12 også med Flatanger

Barneverntjenesten i Midtre Namdal samkommune er en felles interkommunal barnevernsordning for kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes.
Fra 01.01.12 er Midtre Namdal samkommune også barnevernmyndighet for Flatanger kommune.
4. januar 2012

En orientering om barneverntjenestens saksbehandlingstid

Økt fokus på barn som opplever rusmisbruk, alvorlige psykiske vansker og/eller vold i nære relasjoner har gitt en økning i antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. Flere foreldre, ungdom, barn og samarbeidspartnere tar kontakt med barneverntjenesten. Dette er både bra og riktig! Den senere tiden har det også vært økt fokus på barnevern i media og tjenesten har fått tilført flere ressurser.

Til tross for økte ressurser, medfører økning i antall henvendelser lang saksbehandlingstid. Trykket på tjenesten er stort, noe som medfører lengre saksbehandlingstid og mindre tilgjengelighet enn ønsket.

Midtre Namdal samkommune barnevern

 

1. desember 2011

Vakttelefon for fosterforeldre i Midt-Norge tlf 466 17 410

Bufetat region Midt-Norge(Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal) har en felles vakttelefon for alle fosterforeldre som har behov for veiledning i en akutt krise.

15. august 2011
Powered by CustomPublish AS