miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Tjenestebeskrivelser

Allemannsretten

Beskrivelse

Allemannsretten er retten til fri ferdsel og opphold i utmark. Allemannsretten er utgangspunktet for det enkle og tradisjonelle, ikke-motoriserte friluftslivet. Retten til å gå fotturer i skog og fjell, gå på ski i marka om vinteren, sykle, ake og ri på stier og veier.

Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven, og bygger på respekt for miljøverdier, eiere og andre brukere. Retten til fri ferdsel og opphold gjelder i utgangspunktet bare i utmark og på dyrket jord når marka er frosset og snødekt.

Utmark
Utmark er udyrket mark. Skog, fjell, myr, lynghei, holmer og skjær.

Innmark
Innmark er all dyrket jord. Innmark er også gårdsplass, hustomt og industriareal.

 

 

Vilkår
  • Enhver kan ferdes til fots i utmark hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.
  • Enhver kan ferdes med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stadfestes av fylkesmannen.
  • Du kan ferdes til fots i innmark når marken er frossen eller snølagt, men ikke i perioden 30. april til 14. oktober (dette gjelder ikke gårdsplass, inngjerdet hage og lignende).
  • Du kan bade fra strand i utmark eller fra båt når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte.
  • Du kan dra i land båt på strand i utmark for en kortere tid, men ikke benytte kai eller brygge uten eierens tillatelse.
  • Du kan ikke raste eller overnatte i innmark uten at du har eierens samtykke.
  • I utmark kan du raste hvor du vil. Overnatting under åpen himmel eller telting er tillatt i utmark, men ikke nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Skal du ligge mer enn to døgn på samme sted, må grunneieren gi tillatelse. Uten grunneiers samtykke kan du likevel telte når dette skjer lang fra hus og på høyfjellet.

Lover

 

 

Los-ord
Allemannsretten, allemannsrett, friluftsliv, friluft, naturforvaltning, utmark, innmark,

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS