miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune er avviklet og henvendelser om tjenestene samkommunen har ivaretatt kan rettes til egen hjemkommune fra 01.01.2020

 

 

Midtre Namdal samkommune ble etablert 09.09.09 som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Kommunal og regionaldepartementet godkjente forsøket gjennom egen forskrift av 08.september 2009.

 

Fra 01.01.2014 er samkommune den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale.

Les mer

Plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni i Nye Namsos

bilde plan bb og mode v3

Fellesnemnda vedtok i møte før jul 2018 Plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni i Nye Namsos.  Planen omfatter prioriterte lister for utbygging i hele Nye Namsos.

4. april 2019

HVA SKJER I NAMSOS?

Næringsforening arr[2]

Søk i Namsos Næringsforenings kalender

12. mars 2019

Søk SMIL- og dreneringstilskudd på elektronisk søknadsskjema

Fra og med 2019 skal søknad om SMIL- og dreneringstilskudd leveres elektronisk.

20. februar 2019

Norgeskjell as - søknad om lokalitet ved Skjærpøyskjæra - høring

sjøkart - stor målestokk_230x156

Norgeskjell as søker om godkjenning av lokalitet for dyrking av blåskjell ved Skjærpøyskjæra i  Namsos Kommune. Høringsfrist er satt til 13.03.19.

12. februar 2019

Personvernombud i MNS

I henhold til Personvernforordningen artikkel 37 - 39 er det opprettet personverneombud i Midtre Namdal samkommune.


30. november 2018

Bestandsnummer er ikke lenger nok!

Fra 2018 skal kart over alle skogbrukstiltak registreres elektronisk

19. oktober 2018

Regionalt næringsfond i Midtre Namdal

Reg

Det er fortstatt disponible midler i Regionalt næringsfond Midtre Namdal for inneværende år, men portalen for å søke om midler fra Regionalforvaltning.no stenges 31.12.18.


22. august 2018

Skogfond og vegvedlikehold

Vedlikeholdskostnader over kr 4,- pr meter/år må forhåndsgodkjennes av kommunen.

10. juli 2018

Midtre Namdal er med i barnevernvakta for Steinkjer og omegn

Barnevernvakten

Barn som er i en vanskelig omsorgssituasjon er avhengiga av at voksne mennesker kontakter hjelp for dem. Barnevernet i Midtre Namdal (kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid, Fosnes og Flatanger) kan kontaktes på dagtid på telefon 476 65 270.

26. juni 2018

Klimabetinget avlingsskade

Avlingsskade

En heller tørr vår og forsommer har jevnt over gitt mindre gressavlinger enn normalt på 1. slåtten. Avlingsskade som skyldes klima, skal meldes til kommunen.

20. juni 2018
Powered by CustomPublish AS