miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune ble etablert 09.09.09 som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Kommunal og regionaldepartementet godkjente forsøket gjennom egen forskrift av 08.september 2009.

 

Fra 01.01.2014 er samkommune den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale.

Les mer

Fra bås til lausdrift

Studietur til Sømna 28. - 30. mars 2017

Midtre Namdal Samkommune miljø og landbruk inviterer til studietur på Sømna for å se på forskjellige løsninger for nybygg og tilbygg/ombygging for lausdrift i melkeproduksjon. Studieturen er primært rettet mot melkeprodusenter med båsfjøs som vurderer ombygging eller nybygging til lausdrift. Program for studieturen finner du her.

10. mars 2017

Merkurprogrammet - nytt om nærbutikk

Merkur

Nyhetsbrev fra Merkur-programmet kan du lese her.

27. februar 2017

Oversiktsdokument fra ulike kommuner i Nord-Trøndelag

Oversiktsdokument

Fosnes, Namdalseid, Overhalla og Osen har utarbeidet sine oversiktsdokument. Namsos kommune er godt i gang og oversiktsdokumentet planlegges ferdigstilt i juni 2017. Oversiktsdokumentene oppdateres årlig og rulleres hvert 4. år.


16. februar 2017

Har du en idé?

Eller vet om en virksomhet som fortjener oppmerksomhet på Namsos lufthavn?


25. januar 2017

Emilsen Fiskeoppdrett as søker om permanent tillatelse ved Ånholmen

ånholmen

Emilsen Fiskeoppdrett as søker om permanent tillatelse til oppdrett ved Ånholmen nord for Salsnes.  Saken er nå ute på høring og høringsfrist er satt til 10.02.17.  Alle dokument er lagt ut på Fosnes Kommunes hjemmesider.

24. januar 2017

Nyhetsbrev fra Visit Namdalen SA

Visit Namdalen

Visit Namdalen, som er det offisielle destinasjonsselskapet for reiselivet i Namdalen, jobber kontinuerlig og systematisk med profil- og produktmarkedsføring samt utvikling av Namdalen som et enda mer attraktivt og synlig reisemål.

20. januar 2017

Namdalens offisielle turistbrosjyre

Visit Namdalen

Namdalens offisielle turistbrosjyre, Visit Namdalen Reiseguide 2017, er ferdig. Her i digital versjon – NYT!

 

20. januar 2017

Kursinvitasjon i Opplevelsesdesign

Visit Namdalen

Visit Namdalen og Trøndelag Reiseliv har gleden av å invitere til deg til et etterlengtet og spennende kurs i Opplevelsesdesign 28.2 - 1.3.17 på Scandic Rock City Hotell i Namsos.  

 

20. januar 2017

Statlig naturskadeerstatning endra fra 01.01.2017

2015-02-11 11

Siden siste årsskifte har skadelidte sjøl måttet søke, via elektronisk søknadsskjema, direkte til Landbruksdirektoratet.

21. desember 2016

Utviklingsplan for MNS

Utviklingsplan

Utviklingsplanen for Midtre Namdal samkommune har en ambisiøs målsetting om at det innen 2020 skal skapes 1000 flere nye arbeidsplasser i regionen.

20. desember 2016
Powered by CustomPublish AS