miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune ble etablert 09.09.09 som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Kommunal og regionaldepartementet godkjente forsøket gjennom egen forskrift av 08.september 2009.

 

Fra 01.01.2014 er samkommune den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale.

Les mer

Klimabetinget avlingsskade

Avlingsskade

En heller tørr vår og forsommer har jevnt over gitt mindre gressavlinger enn normalt på 1. slåtten. Avlingsskade som skyldes klima, skal meldes til kommunen.

20. juni 2018

Endringer i miljøtilskuddet

ML

Etter at nyhet om miljøtilskuddet for 2018 ble lagt ut, er det tatt inn noen endringer i tilskuddene for Trøndelag.

 

19. juni 2018

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Sissel og kvigene Haklia 2

I august 2018 blir søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. elektronisk.

19. juni 2018

Vinnere av Nye Namsos sin idékonkurransen for ansatte

Logo Nye Namsos

Nye Namsos inviterte alle ansatte til idékonkurranse, og nå er vinnerne kåret!


12. juni 2018

Norgesskjell as - søknad om lokalitet ved Geitaneset - høring

stort kart_200x200

Norgesskjell as søker om godkjenning av lokaliteten Geitaneset sør for Hoddøya.  Søknad med vedlegg er lagt ut på kommunens hjemmeside.  Høringsfrist er satt til 05.04.18.

6. mars 2018

Nyhetsbrev nr 3 i 2017 fra Kommuneoverlegen

Nyhetsbrev nr 3 i 2017 fra Kommuneoverlegen i MNS.

30. januar 2018

Etablererkurs 2018

Skjermbilde[4]

Oppstart 17. januar 2018

Namdalshagen AS samarbeider med Proneo om kursopplegget og er ansvarlig for opplegget i Namdalen.

3. januar 2018

Midt-Norsk Havbruk as - lokalitet nord for Jøa - høring

Vedlegg 2

Midt-Norsk Havbruk as søker om godkjenning av lokaliteten Hillstøa nord for Jøa ved innseglinga til Brakstadsundet.  Søknad med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Fosnes Kommune, Servicekontoret, og på kommunens hjemmesider under "høringer".  Høringsfrist er satt til 04.01.18.

5. desember 2017

MØTEPLAN REGIONRÅD OG KOMITÉER 2018

Region Namdal

Møteplan er retningsgivende, og tidspunkt/sted for enkeltmøter kan bli endret.


23. november 2017

Ny møteplass og nytt matkonsept på Namdalseid!

Hovedbilde redigert

Et større mattilbud, med norske kvalitetsråvarer i fokus og hvor kundene kan sitte ned i fine omgivelser, er med på å styrke forretningsmodellen til Sentrum Auto AS.  

 

17. november 2017
Powered by CustomPublish AS