miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune ble etablert 09.09.09 som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Kommunal og regionaldepartementet godkjente forsøket gjennom egen forskrift av 08.september 2009.

 

Fra 01.01.2014 er samkommune den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale.

Les mer

Ledig stilling som prosjekleder ved MNS Utvikling

Vil du bli vår nye medarbeider? Vi har ledig stilling som prosjektleder i 80% stilling i ett år, med oppstart snarest.


24. august 2017

Ny folkehelsekoordinator i MNS fra 01.08.2017

Sara-Maria Bjune Mead er tilsatt som folkehelsekoordinator i MNS i perioden 01.08.2017 - 31.07.2018.


8. august 2017

Klimabetinget avlingsskade

Årets vekstsesong har kommet godt i gang i Midtre Namdal, og stort sett ser det bra ut.

12. juli 2017

Salmar Farming as søker om arealendring og arealutvidelse - høring

saltkjel_230x129

Salmar Farming as ønsker å utvide og flytte på sitt anlegg ved Barøya og utvide sitt anlegg ved Saltkjelvika.   Endringene medfører nye akerpunkt i Fosnes og Namsos Kommuner og bruk av nye areal for overflateanlegg i Namsos Kommune.

11. juli 2017

Åpningstider og kontaktinformasjon Turistinformasjon Midtre Namdal

Skjermbilde 3

Da er turistinformasjonen rustet og klar for å selge Namdalen samt ta imot besøkende for sommeren.


27. juni 2017

Coop Sjøåsen deltar på Merkur-kurs

coop sj_230x129

Coop Sjøåsen satser friskt og har for tiden en ansatt på Merkur-kurs for å utvikle tilbudet i butikken på Sjøåsen.

26. juni 2017

Nyhetsbrev nr 2 i 2017 fra Kommuneoverlegen

Nyhetsbrev nr 2 i 2017 fra Kommuneoverlegen i MNS kan du lese her.

19. juni 2017

Namsenskjell as - arealendring - høring

hestvika17_230x155

Namsenskjell AS søker om arealendring for sine anlegg i Hestvika på Hoddøya.  Alle dokumenter i saken er lagt ut på Namsos Kommunes hjemmside. Høringsfrist er satt til 13.06.17.

16. mai 2017

Høring - Marine Harvest Norway as - godkjenning av ny lokalitet - Gyltnesset nord-øst for Jøa

gylt - utsnitt_150x80

Marine Harvest Norway as søker om godkjenning ny lokalitet for oppdrett av laks og ørret ved Gyltnesset.  Saken er lagt ut for høring og kommunen skal avgi sin uttalelse i løpet av mai 2017.

27. mars 2017
Powered by CustomPublish AS