miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune ble etablert 09.09.09 som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Kommunal og regionaldepartementet godkjente forsøket gjennom egen forskrift av 08.september 2009.

 

Fra 01.01.2014 er samkommune den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale.

Les mer

Statlig naturskadeerstatning endra fra 01.01.2017

2015-02-11 11

Siden siste årsskifte har skadelidte sjøl måttet søke, via elektronisk søknadsskjema, direkte til Landbruksdirektoratet.

21. desember 2016

Utviklingsplan for MNS

Utviklingsplan

Utviklingsplanen for Midtre Namdal samkommune har en ambisiøs målsetting om at det innen 2020 skal skapes 1000 flere nye arbeidsplasser i regionen.

20. desember 2016

NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE - NAMSOS

NVK

Namsos kommune har gjennomført en forstudie med mål om å bli en ennå mer næringsvennlig kommune.

20. desember 2016

Julehilsen fra MNS Utvikling

Årets julehilsen fra MNS Utvikling

19. desember 2016

Rina Skjæran ansatt som rådgiver hos MNS Utvikling

Bilde Rina Skjæran

Rina Skjæran har fått forlenget sitt engasjement hos oss fram til 31.12.19, og skal fortsatt jobbe med veiledning av bedrifter og prosjekter for alle 4 kommuner.


19. desember 2016

Regionalt næringsprogram 2017 for landbruk og landbruksbasert næringsutvikling i Nord-Trøndelag.

Regionalt næringsprogram er en del av den helhetlige satsingen på landbruk og landbruksbasert næringsutvikling i Nord-Trøndelag.

15. desember 2016

Unge kloke hoder søker seg til Namdalen

Unge kloke hoder

13. februar er det søknadsfrist for traineestillinger i Nord-Trøndelag.


14. desember 2016

Nyhetsbrev fra Kommuneoverlegen

Her kommer årets nyhetsbrev nr 5 fra Kommuneoverlegen.

 

Nyhetsbrev

12. desember 2016

Handlingsprogram med økonomiplan 2017 - 2019

Handlingsprogram med økonomiplan 2017 - 2019 med budsjett 2017 ble vedtatt 11.11.16 og kan leses her.

15. november 2016

Nyhetsbrev fra Kommuneoverlegen

Logo kommuneoverlegen

Nyhetsbrev fra nr 4 2016 fra Kommuneoverlegen finner du her.

15. november 2016
Powered by CustomPublish AS