miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

  

    Midtre Namdal    

Velkommen til NAV Midtre Namdal

Fra september 2010 ble kommunenes oppgaver knyttet til Lov om sosiale tjenester i Arbeids og Velferdsetaten lagt til Midtre Namdal Samkommune.
NAV Midtre Namdal betjener vel 18900 innbyggere i kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes.

Virkemidler for arbeidsmarkedstiltak i NAV

NAV Midtre Namdal inkl Flatanger har fått noe økte rammer for tiltak i 2011
23. februar 2011

Automatisk frikortordning i 2011

1. juni 2010 ble det innført en ny automatisk frikortordning for egenandelstak 1. Fra 2011 blir alle egenandeler registrert automatisk, også egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon. Kvitteringskort for egenandeler vil derfor ikke lenger benyttes.

9. desember 2010

Tilsyn ved NAV Namsos

 

16. og 17. juni 2010 gjennomførte Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tilsyn ved NAV Namsos vedr. plikten til å tildele midlertidig bolig.

21. september 2010

Ny automatisk frikortordning innføres fra 1.juni 2010

1.juni 2010 innføres en ny automatisk frikortordning for egenandelstak i hele landet.

21. september 2010
Powered by CustomPublish AS