miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Miljø og landbruk

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. Samkommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

Vi svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur og miljø, kulturlandskap, jakt og fiske.

Regionalt næringsprogram 2018 for landbruket i Trøndelag

sauoglam

Regionalt næringsprogram er en del av den helhetlige satsingen på landbruk og landbruksbasert næringsutvikling i Trøndelag .Her finner du bl.a   prioriteringer og støttenivå for bruk av investeringsvirkemidlene Innovasjon Norge forvalter i Trøndelag, både innen tilleggsnæring og tradisjonelt landbruk

5. januar 2018

God Jul!

julebilde 2017_384x216

Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk ønsker ei god jul.

Kontorene på Namdalseid og i Overhalla er åpne fra 10.00 - 13.45 i jula, og vi er bemannet slik:

onsdag 27: Olav Strøm på Namdalseid, Per Olav Meosli i Overhalla

torsdag 28: Geir Modell på Namdalseid, Aksel Håkonsen i Overhalla.

fredag 29: Tove Berit Ostad på Namdalseid, Solveig Skjerve og Oddbjørn Riseth i Overhalla.

22. desember 2017

Leiejord - en viktig, men spredt ressurs som kan utnyttes bedre

Møte i Namdalshagen mandag 27. november kl. 19.00

Driv du landbruk med diesel og dekk, og kjøre all fortjenesta vekk?

Eller leie du ut jorda te aill som vil - bærre itj te nabo´n som e vrang og itj snill?

Kan vi i jordbruket håill på sånn lenger?

No må vi tenk både klima og penger!

Invitasjon til møte finner du her

Mer informasjon om prosjekt LANDFRAG finner du her

 

21. november 2017

Maskinførerkurs

gravemaskin, minilaster, anleggsmaskiner

NLR arrangerer maskinførerkurs i Overhalla 11. - 15. desember. Mer informasjon på http://info.nlr.no/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SxfpMzMX5zGKoRn7B0-kRAmko6T4DPRoo.html.

10. november 2017

Siste frist........

for skogeier til å søke tilskudd for tettere planting har Landbruksdirektoratet satt til 7.november.

3. november 2017

Høsten og vinterens kurs på Mære

mære kurs_600x341

Mange muligheter for å oppdatere kunnskapen på Mære vgs. i løpet av vinteren

Vinteren gir mulighet for oppdatering av kompetanse gjennom kursing innen blant annet feltkontrollør, grovfordyrking, klimasmart agronomi, ammeku og sertifisering i varme arbeider og mye mer. på Mære videregående skole. Kurskatalog finner du her.

10. oktober 2017

Lausdriftsmøte

Møt Eivinn Fjellhammer i Agri Analyse og Lisa Salin Brøndbo i Innovasjon Norge

Landbruksforum i Midtre Namdal og Midtre Namdal Samkommune miljø og landbruk inviterer til dagsseminar torsdag 21. september 2017 kl. 10.45 - 15.00 i Namdalshagen, møterom Dahlslett.

Eivinn Fjellhammer i Agri Analyse foredrar om temaet "beslutningen om å satse på løsdrift, hva kreves for å satse videre". Lisa Salin Brøndbo informerer om finansiering av utbygging og ombygging gjennom Innovasjon Norge.

Påmelding til oddbjorn.riseth@mnsk.no. Program for dagen finner dere her:Invitasjon fagdag løsdrift.docx

 

 

 

13. september 2017

Bioøkonomi - nye verdier for landbruket

Miniknoll3_300x300

Velkommen til seminar med kveldsmat på NORD universitet i Namsos 20. sept kl 18

Midtre Namdal Samkommune Miljø og Landbruk inviterer i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og NORD universitet til Bioøkonomiseminar på NORD universitet i Namsos den 20. september kl. 1800-2130. Invitasjon og program finner dere på Bioøkonomi seminar 200917.pdf

 

30. august 2017

Midlertidig forskrift om frist for spreding av gjødselvarer av organisk opphav på eng i Midtre Namdal Samkommune

Utvalg for hastesaker i Midtre Namdal Samkommune har den 30. august vedtatt følgende:

Midlertidig forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Midtre Namdal Samkommune kommune, Nord-Trøndelag.

Hjemmel: Fastsatt av Midtre Namdal Samkommunestyre v/hasteutvalget 29. august 2017 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23, jf. lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å fastsette en egen frist for spredning tilpasset de lokale klimatiske forholdene i 2017 i samkommunen innenfor vilkårene av forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for hele samkommunen.

§ 3. Spredetidspunkt

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde i vekst skal gjøres innen 20. september. Det må ikke spres i buffersone mot vassdrag. Spredningen må foregå på egnet areal for å unngå avrenning til åpne grøfter, bekker eller vassdrag.

§ 4. Ikraftsetting og opphør

Forskriften trer i kraft straks, og opphører den 20. september 2017.

 

30. august 2017
Powered by CustomPublish AS