miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Miljø og landbruk

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. Samkommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

Vi svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur og miljø, kulturlandskap, jakt og fiske.

Skogfond og vegvedlikehold

Vedlikeholdskostnader over kr 4,- pr meter/år må forhåndsgodkjennes av kommunen.

10. juli 2018

Klimabetinget avlingsskade

Avlingsskade

En heller tørr vår og forsommer har jevnt over gitt mindre gressavlinger enn normalt på 1. slåtten. Avlingsskade som skyldes klima, skal meldes til kommunen.

20. juni 2018

Endringer i miljøtilskuddet

ML

Etter at nyhet om miljøtilskuddet for 2018 ble lagt ut, er det tatt inn noen endringer i tilskuddene for Trøndelag.

 

19. juni 2018

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Sissel og kvigene Haklia 2

I august 2018 blir søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. elektronisk.

19. juni 2018

Miljøtilskudd (RMP) 2018

ML

Tilskuddene er stort sett som før. Av nyheter nevnes at det er innført et generelt tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.

30. mai 2018

Invitasjon til kurs i klimasmart agronomi

kjedegraver namdalseid 3_460x345

Landbruket har store forventninger på seg til å bidra til å finne og innføre gode klimasmarte løsninger for både transport, åkerdrift og dyrehold. Midtre Namdal Samkommune miljø og landbruk inviterer i samarbeid med Mære Landbruksskole til kursdag i Klimasmart agronomi på Namdalshagen, Namsos den 15. mars kl. 10-15. Kurset er gratis, det serveres lunsj. Påmelding senest 12. mars til oddbjorn.riseth@mnsk.no eller 90070658

1. mars 2018

Regionalt næringsprogram 2018 for landbruket i Trøndelag

sauoglam

Regionalt næringsprogram er en del av den helhetlige satsingen på landbruk og landbruksbasert næringsutvikling i Trøndelag .Her finner du bl.a   prioriteringer og støttenivå for bruk av investeringsvirkemidlene Innovasjon Norge forvalter i Trøndelag, både innen tilleggsnæring og tradisjonelt landbruk

5. januar 2018

God Jul!

julebilde 2017_384x216

Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk ønsker ei god jul.

Kontorene på Namdalseid og i Overhalla er åpne fra 10.00 - 13.45 i jula, og vi er bemannet slik:

onsdag 27: Olav Strøm på Namdalseid, Per Olav Meosli i Overhalla

torsdag 28: Geir Modell på Namdalseid, Aksel Håkonsen i Overhalla.

fredag 29: Tove Berit Ostad på Namdalseid, Solveig Skjerve og Oddbjørn Riseth i Overhalla.

22. desember 2017

Leiejord - en viktig, men spredt ressurs som kan utnyttes bedre

Møte i Namdalshagen mandag 27. november kl. 19.00

Driv du landbruk med diesel og dekk, og kjøre all fortjenesta vekk?

Eller leie du ut jorda te aill som vil - bærre itj te nabo´n som e vrang og itj snill?

Kan vi i jordbruket håill på sånn lenger?

No må vi tenk både klima og penger!

Invitasjon til møte finner du her

Mer informasjon om prosjekt LANDFRAG finner du her

 

21. november 2017

Maskinførerkurs

gravemaskin, minilaster, anleggsmaskiner

NLR arrangerer maskinførerkurs i Overhalla 11. - 15. desember. Mer informasjon på http://info.nlr.no/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SxfpMzMX5zGKoRn7B0-kRAmko6T4DPRoo.html.

10. november 2017
Powered by CustomPublish AS