miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Miljø og landbruk

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. Samkommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

Vi svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur og miljø, kulturlandskap, jakt og fiske.

Fagmøte om drenering

kjedegraver namdalseid 3_460x345

med Are Johansen, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge

På Overhalla hotell 25. april kl. 13-15.

Tema: Hvordan lykkes med drenering?

  • Avskjæringsgrøfter
  • Åpne avløp og sikring av disse
  • Lukkede anlegg og bruk av kummer
  • Vedlikehold av dreneringsanlegg
  • Omgraving og profilering av myr
  • Forbud mot dyrking av myr – hva nå?

Velkommen!

12. april 2019

Søk SMIL- og dreneringstilskudd på elektronisk søknadsskjema

Fra og med 2019 skal søknad om SMIL- og dreneringstilskudd leveres elektronisk.

20. februar 2019

Framtidsbonden i Namdalen

kjedegraver namdalseid 3_460x345

Konferanse på Scandic Rock City i Namsos 8. februar 2019

Vi ønsker velkommen til konferansen "Framtidsbonden i Namdalen".

17. januar 2019

Invitasjon til skogkveld i Kvatninga 16.januar

Tema: gjødsling av skog, skogvern og tømmerforsyning til skogindustrien

7. januar 2019

Bestandsnummer er ikke lenger nok!

Fra 2018 skal kart over alle skogbrukstiltak registreres elektronisk

19. oktober 2018

Fagdag om fruktbar jord og humusbygging

Flatekompostering[1]

Fru Opdals gårdshotell i Overhalla 27. august 2018 kl. 10-16

Fruktbar matjord er forutsetning for gode avlinger av høg kvalitet, og samtidig for god lønnsomhet for bonden. Sentralt for ei fruktbar jord er at den er levende og med et godt humusinnhold. Dermed vil ei levende fruktbar jord også være et klimatiltak ved at det binder inn karbon fra atmosfæren. På denne fagdagen får du ei lita innføring i prinsipper om fruktbar jord og hvordan dette kan gjøres i praksis på et trøndersk melkebruk. 

16. august 2018

Skogfond og vegvedlikehold

Vedlikeholdskostnader over kr 4,- pr meter/år må forhåndsgodkjennes av kommunen.

10. juli 2018

Klimabetinget avlingsskade

Avlingsskade

En heller tørr vår og forsommer har jevnt over gitt mindre gressavlinger enn normalt på 1. slåtten. Avlingsskade som skyldes klima, skal meldes til kommunen.

20. juni 2018

Endringer i miljøtilskuddet

ML

Etter at nyhet om miljøtilskuddet for 2018 ble lagt ut, er det tatt inn noen endringer i tilskuddene for Trøndelag.

 

19. juni 2018

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Sissel og kvigene Haklia 2

I august 2018 blir søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. elektronisk.

19. juni 2018
Powered by CustomPublish AS