miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Miljø og landbruk

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk betjener kommunene Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla. Samkommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

Vi svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur og miljø, kulturlandskap, jakt og fiske.

Takk for oss!

ansatte

Midtre Namdal Samkommune blir lagt ned ved nyttår 2019/2020. Vi takker gårdbrukere og andre for godt samarbeid gjennom 15 år. Etter nyttår blir landbruksforvaltningen i regi av Namsos kommune og Overhalla kommune, med kontorsted som tidligere på Namdalseid og i Overhalla.

De ansatte tar stort sett ferie i jula, så kontorene er i utgangspunktet stengt. Hvis det er noe presserende kan vi kontaktes på telefon.

Vi ønsker alle ei god jul og et riktig godt nytt år!

20. desember 2019

Overhalla: Refusjonskrav for skogbrukplan/ressursoversikt via Altinn

Tilskuddet er satt inn på skogfondskontoene og skogeier må sende refusjonskrav via Altinn for utbetaling av tilskudd og evt skogfond.

26. november 2019

Siste frist.............

Landbruksdirektoratet ikke vil være tilgjengelig 29.november - 4.desember.

8. november 2019

VIKTIG melding til skogeiere om skogbruksplanleggingen i Overhalla

-nær 50% av dere har enda ikke søkt tilskudd til planen!

17. september 2019

ØKOUKA 2019

- ei ganske lang uke

Her er programmet for økouka i Trøndelag. Fullstendig program på www.okouka.no.

13. september 2019

Sommerferie 2019

ferieplan 2019[1]

Ferieplan for MNS miljø og landbruk

I uke 28 og 29 er kontoret i Overhalla ubemannet. Vi har imidlertid ansatte på plass på kontoret på Namdalseid. Sjekk tabellen og ta kontakt med den som er til stede.

Aksel Håkonsen           95278691

Anne Lise Haugan       41758425

Elin Skard Øien            97169650

Geir Modell                  40838256

Oddbjørn Riseth          90070658

Olav Strøm                   97504225

Per Olav Meosli           95826704

Petter Elden                 97008322

Tove Berit Ostad         97496305

28. juni 2019

Åpent møte mandag 20.mai kl.19.00

Villaks i Namsenvassdraget og Namsfjorden - lokal kunnskap i forvaltninga

14. mai 2019
Powered by CustomPublish AS