miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Barneverntjenesten i Midtre Namdal samkommune

Barneverntjenesten i Midtre Namdal samkommune er en felles interkommunal barnevernsordning for kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes. Fra 01.01.2012 er Midtre Namdal samkommune også barnevernmyndighet for Flatanger kommune gjennom en vertskommuneavtale. Barnvernkontoret er lokalisert i Familiens Hus i Namsos. 

Les mer

Hva kan barneverntjenesten gjøre for deg?

I samarbeid med foreldre og andre legge forholdene til rette for at barn og unge skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø.

16. september 2010

Barneverntjenesten i Midtre Namdal samkommune

Barneverntjenesten i Midtre Namdal samkommune er en felles interkommunal barnevernsordning for kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes. Fra 01.01.2012 er Midtre Namdal samkommune også barnevernmyndighet for Flatanger kommune gjennom en vertskommuneavtale. Barnvernkontoret er lokalisert i Familiens Hus i Namsos. 

16. september 2010

Opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonell kan være døråpneren til et bedre liv for barn som lever med belastninger. Derfor ble det nylig foreslått endringer i barnevernsloven, endringer som også vil få konsekvenser for leger og annet helsepersonell, skriver barneombud Reidar Hjermann i denne kronikken i Tidsskrift for den norske legeforening.

 Av Reidar Hjermann, barneombud

6. oktober 2010

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen skal være et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge. Det finnes 15 store barnevernvakter i Norge. Det er de som svarer når du ringer 116 111 i deres åpningstid. 

16. september 2010
Powered by CustomPublish AS