miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune ble etablert 09.09.09 som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Kommunal og regionaldepartementet godkjente forsøket gjennom egen forskrift av 08.september 2009.

 

Fra 01.01.2014 er samkommune den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale.

Les mer

Dysleksi på dagsorden

Dysleksi

Namsos barneskole jobber for å bli Namsos første dysleksivennlige skole.

 

I 2005 startet Dysleksi Norge prosjektet "Dysleksivennlig skole". Det var ønske om å vri fokuset fra hva som ikke var bra - til hva som ville ha vært veldig bra. Viktige stikkord var: Inkluderende og aksepterende miljø.

27. mai 2016

Nyhetsbrev fra MNS Kommuneoverlegen

Nyhetsbrev nr 2 2016 fra MNS Kommuneoverlegen kan du lese her.

18. mai 2016

Seminare Finanskomiteens innstilling til ny skattereform / Revidert nasjonalbudsjett

ey_150x21

På seminaret tar vi for oss de viktigste skatte- og avgiftsmessige forslagene i finanskomiteens innstilling til ny skattereform og revidert nasjonalbudsjett.

13. mai 2016

Ekspedisjon/sentralbord ved Familiens Hus

Felles ekspedisjon/sentralbord ved Familiens Hus avvikles fra 18. mai 2016.

 

12. mai 2016

Eventmarked.no utvikler kurs for barnehageansatte

roger ålesund

Ved bruk av humor, enkle selvlagde rekvisita og økt fokus på fysisk fostring, skal ansatte få en bedre kontakt med barna, samt oppnå mer positivitet i hverdagen.

12. mai 2016

Arbeidsliv i endring – temamøte – Steinkjer, Namsos og Stjørdal

karriere_150x66

Karrieresenteret og NAV Nord-Trøndelag arrangerer temamøte hvor vi setter fokus på arbeidsmarked og endringene som skjer i arbeidslivet.

3. mai 2016

200 millioner kroner til gründere

startuplan[1]_150x84

En ny ordning skal bidra til at flere gründere får lettere tilgang på oppstartspenger og investorer.

7. april 2016

Styrker konkurransen i dagligvarebransjen

dagligvare_161503_0003_150x84

Konkurransen i dagligvaremarkedet er for dårlig. Nå kommer regjeringen med flere tiltak for å styrke konkurransen.

– Konkurransen er for dårlig, både blant dagligvarekjedene og blant leverandørene. Det er vanskelig for nye kjeder å etablere seg i Norge. Dette rammer forbrukerne. Derfor legger regjeringen frem flere tiltak som skal styrke konkurransen i markedet, sier næringsminister Monica Mæland (H).

6. april 2016

Team Kajakk - kompetanseheving

Picasa

Team kajakk er et enkeltpersonforetak drevet av Bodil og Asle Bergersen. Begge er godkjente instruktører for grunnkurs i havkajakk gjennom Norges padleforbund. De disponerer et naust på Norsk sagbruksmuseum på Spillum der de har kajakker og nødvendig utstyr til kursbruk.

5. april 2016
Powered by CustomPublish AS