miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune er avviklet og henvendelser om tjenestene samkommunen har ivaretatt kan rettes til egen hjemkommune fra 01.01.2020

 

 

Midtre Namdal samkommune ble etablert 09.09.09 som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Kommunal og regionaldepartementet godkjente forsøket gjennom egen forskrift av 08.september 2009.

 

Fra 01.01.2014 er samkommune den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale.

Les mer

Overhalla: Refusjonskrav for skogbrukplan/ressursoversikt via Altinn

Tilskuddet er satt inn på skogfondskontoene og skogeier må sende refusjonskrav via Altinn for utbetaling av tilskudd og evt skogfond.

26. november 2019

Siste frist.............

Landbruksdirektoratet ikke vil være tilgjengelig 29.november - 4.desember.

8. november 2019

Informasjonsmøte om fosterheim

Fosterhjem.no

Det arrangeres informasjonsmøte om fosterheim i Namdalseid kommune den 29.10.19


9. oktober 2019

VIKTIG melding til skogeiere om skogbruksplanleggingen i Overhalla

-nær 50% av dere har enda ikke søkt tilskudd til planen!

17. september 2019

Åpent møte mandag 20.mai kl.19.00

Villaks i Namsenvassdraget og Namsfjorden - lokal kunnskap i forvaltninga

14. mai 2019

Turistverter 2019

turistinfo grønn logo

MNS Utvikling søker etter turistverter for sommeren 2019.


7. mai 2019

Regionale næringsfond 2019

Logo Namdal regionråd

Trøndelag fylkeskommune har gitt regionrådene myndighet til å forvalte regionale næringsfond for 2019. 

15. april 2019
Powered by CustomPublish AS