miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune ble etablert 09.09.09 som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Kommunal og regionaldepartementet godkjente forsøket gjennom egen forskrift av 08.september 2009.

 

Fra 01.01.2014 er samkommune den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale.

Les mer

Åpningstider og kontaktinformasjon Turistinformasjon Midtre Namdal

Skjermbilde 3

Da er turistinformasjonen rustet og klar for å selge Namdalen samt ta imot besøkende for sommeren.


27. juni 2017

Coop Sjøåsen deltar på Merkur-kurs

coop sj_230x129

Coop Sjøåsen satser friskt og har for tiden en ansatt på Merkur-kurs for å utvikle tilbudet i butikken på Sjøåsen.

26. juni 2017

Nyhetsbrev nr 2 i 2017 fra Kommuneoverlegen

Nyhetsbrev nr 2 i 2017 fra Kommuneoverlegen i MNS kan du lese her.

19. juni 2017

Namsenskjell as - arealendring - høring

hestvika17_230x155

Namsenskjell AS søker om arealendring for sine anlegg i Hestvika på Hoddøya.  Alle dokumenter i saken er lagt ut på Namsos Kommunes hjemmside. Høringsfrist er satt til 13.06.17.

16. mai 2017

Namsos Næringsforening Arrangement as utvikler egen app for Namsos By

NNFA500x624

Appen skal gjøre det enklere for tilreisende og kunder å orientere seg om hvilke tilbud som er i Namsos og omegn.   Over 80 % av forbrukerne over 15 år har smarttelefon og over 50 % av all handel via nett foregår på mobil.   Namsos må være med på denne utviklingen.

 

2. mai 2017

Høring - Marine Harvest Norway as - godkjenning av ny lokalitet - Gyltnesset nord-øst for Jøa

gylt - utsnitt_150x80

Marine Harvest Norway as søker om godkjenning ny lokalitet for oppdrett av laks og ørret ved Gyltnesset.  Saken er lagt ut for høring og kommunen skal avgi sin uttalelse i løpet av mai 2017.

27. mars 2017

Nyhetsbrev fra Kommuneoverlegen

Nyhetsbrev nr 1 fra Kommuneoverlegen kan du lese her.

14. mars 2017

Fra bås til lausdrift

Studietur til Sømna 28. - 30. mars 2017

Midtre Namdal Samkommune miljø og landbruk inviterer til studietur på Sømna for å se på forskjellige løsninger for nybygg og tilbygg/ombygging for lausdrift i melkeproduksjon. Studieturen er primært rettet mot melkeprodusenter med båsfjøs som vurderer ombygging eller nybygging til lausdrift. Program for studieturen finner du her.

10. mars 2017

Merkurprogrammet - nytt om nærbutikk

Merkur

Nyhetsbrev fra Merkur-programmet kan du lese her.

27. februar 2017

Oversiktsdokument fra ulike kommuner i Nord-Trøndelag

Oversiktsdokument

Fosnes, Namdalseid, Overhalla og Osen har utarbeidet sine oversiktsdokument. Namsos kommune er godt i gang og oversiktsdokumentet planlegges ferdigstilt i juni 2017. Oversiktsdokumentene oppdateres årlig og rulleres hvert 4. år.


16. februar 2017
Powered by CustomPublish AS