miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune ble etablert 09.09.09 som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Kommunal og regionaldepartementet godkjente forsøket gjennom egen forskrift av 08.september 2009.

 

Fra 01.01.2014 er samkommune den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale.

Les mer

Informasjonsmøte om fosterheim

Fosterhjem.no

Det arrangeres informasjonsmøte om fosterheim i Namdalseid kommune den 29.10.19


9. oktober 2019

VIKTIG melding til skogeiere om skogbruksplanleggingen i Overhalla

-nær 50% av dere har enda ikke søkt tilskudd til planen!

17. september 2019

Åpent møte mandag 20.mai kl.19.00

Villaks i Namsenvassdraget og Namsfjorden - lokal kunnskap i forvaltninga

14. mai 2019

Turistverter 2019

turistinfo grønn logo

MNS Utvikling søker etter turistverter for sommeren 2019.


7. mai 2019

Regionale næringsfond 2019

Logo Namdal regionråd

Trøndelag fylkeskommune har gitt regionrådene myndighet til å forvalte regionale næringsfond for 2019. 

15. april 2019

Plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni i Nye Namsos

bilde plan bb og mode v3

Fellesnemnda vedtok i møte før jul 2018 Plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni i Nye Namsos.  Planen omfatter prioriterte lister for utbygging i hele Nye Namsos.

4. april 2019

HVA SKJER I NAMSOS?

Næringsforening arr[2]

Søk i Namsos Næringsforenings kalender

12. mars 2019
Powered by CustomPublish AS