miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune ble etablert 09.09.09 som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Kommunal og regionaldepartementet godkjente forsøket gjennom egen forskrift av 08.september 2009.

 

Fra 01.01.2014 er samkommune den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale.

Les mer

Miniseminar: Muligheter i Europa - hvordanskape vekst og utvikling i Namdalsregionen gjennom å delta i EU-prosjekter

Tirsdag 6. september kl 1000 - 1300 i Namdalshagen møterom Rian.

25. august 2016

Gjengroing - en utfordring for reiselivsnæringa

Bilde Bente

Turistnæringa frykter for konsekvensene av at mange av perlene ligger skjult bak vegetasjon.

16. august 2016

Namdal Settefisk as - endret plassering av oppdrettsanlegg for torsk - høring

Korr anlegg 2_150x84

Namdal Settefisk as, 7819 Fosslandsosen, søker om endret plassering på sin konsesjon for oppdrett av torsk i Oksskardvika i Fosnes Kommune.

14. juli 2016

Folkehelsekonferansen 2016

Skjermbilde

Velkommen til årets Folkehelsekonferanse på Stiklestad

Dato:                  7. oktober 2016

Sted:                  Stiklestad nasjonale kultursenter

Arrangør:           Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag

6. juli 2016

Dysleksi på dagsorden

Dysleksi

Namsos barneskole jobber for å bli Namsos første dysleksivennlige skole.

 

I 2005 startet Dysleksi Norge prosjektet "Dysleksivennlig skole". Det var ønske om å vri fokuset fra hva som ikke var bra - til hva som ville ha vært veldig bra. Viktige stikkord var: Inkluderende og aksepterende miljø.

27. mai 2016

Nyhetsbrev fra MNS Kommuneoverlegen

Nyhetsbrev nr 2 2016 fra MNS Kommuneoverlegen kan du lese her.

18. mai 2016

Seminare Finanskomiteens innstilling til ny skattereform / Revidert nasjonalbudsjett

ey_150x21

På seminaret tar vi for oss de viktigste skatte- og avgiftsmessige forslagene i finanskomiteens innstilling til ny skattereform og revidert nasjonalbudsjett.

13. mai 2016

Ekspedisjon/sentralbord ved Familiens Hus

Felles ekspedisjon/sentralbord ved Familiens Hus avvikles fra 18. mai 2016.

 

12. mai 2016

Eventmarked.no utvikler kurs for barnehageansatte

roger ålesund

Ved bruk av humor, enkle selvlagde rekvisita og økt fokus på fysisk fostring, skal ansatte få en bedre kontakt med barna, samt oppnå mer positivitet i hverdagen.

12. mai 2016
Powered by CustomPublish AS