miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune ble etablert 09.09.09 som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Kommunal og regionaldepartementet godkjente forsøket gjennom egen forskrift av 08.september 2009.

 

Fra 01.01.2014 er samkommune den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale.

Les mer

Jakta 2017

elgohund

Fellingsresultater elg- og hjortejakt 2017 for kommunene i Midtre Namdal:

Norgesskjell as - søknad om lokalitet ved Geitaneset - høring

stort kart_200x200

Norgesskjell as søker om godkjenning av lokaliteten Geitaneset sør for Hoddøya.  Søknad med vedlegg er lagt ut på kommunens hjemmeside.  Høringsfrist er satt til 05.04.18.

6. mars 2018

Bente Snildal slutter hos oss

Bente

Bente Snildal slutter hos oss 31.03 og går over i stilling som reiselivsdirektør for Visit Namdalen SA.


6. mars 2018

Einar Kvemo har avsluttet sitt engasjement

Einar

Einar Kvemo har avsluttet sitt engasjement som prosjektleder for Vekstprosjektet hos oss for å begynne i ny stilling hos T-lab på Steinkjer.


6. mars 2018

Nyhetsbrev nr 3 i 2017 fra Kommuneoverlegen

Nyhetsbrev nr 3 i 2017 fra Kommuneoverlegen i MNS.

30. januar 2018

Etablererkurs 2018

Skjermbilde[4]

Oppstart 17. januar 2018

Namdalshagen AS samarbeider med Proneo om kursopplegget og er ansvarlig for opplegget i Namdalen.

3. januar 2018

Midt-Norsk Havbruk as - lokalitet nord for Jøa - høring

Vedlegg 2

Midt-Norsk Havbruk as søker om godkjenning av lokaliteten Hillstøa nord for Jøa ved innseglinga til Brakstadsundet.  Søknad med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Fosnes Kommune, Servicekontoret, og på kommunens hjemmesider under "høringer".  Høringsfrist er satt til 04.01.18.

5. desember 2017

MØTEPLAN REGIONRÅD OG KOMITÉER 2018

Region Namdal

Møteplan er retningsgivende, og tidspunkt/sted for enkeltmøter kan bli endret.


23. november 2017

Ny møteplass og nytt matkonsept på Namdalseid!

Hovedbilde redigert

Et større mattilbud, med norske kvalitetsråvarer i fokus og hvor kundene kan sitte ned i fine omgivelser, er med på å styrke forretningsmodellen til Sentrum Auto AS.  

 

17. november 2017

Innvilgede søknader til Regionalt næringsfond i MNS hittil i år

Reg

Hittil i år er det innvilget tilsagn på tilsammen kr 1 130 200,- som vist i tabellen nedenfor,  og resterende pott for 2017 er på kr 791 000,-.


9. november 2017
Powered by CustomPublish AS