miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune ble etablert 09.09.09 som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Kommunal og regionaldepartementet godkjente forsøket gjennom egen forskrift av 08.september 2009.

 

Fra 01.01.2014 er samkommune den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale.

Les mer

Fin, fine tider for ungskogpleie no!

ungskogpleie3[1]_222x148

Fra lauvet slipper og til snøen legger er det fine muligheter for å gjøre god "månn" i ungskogen.

20. september 2016

Raskere bredbånd til Kvatninga og Stormyra

adcom_150x84

Adcom har nå levert trådløs høyhastighet internett til Skogselskapet på Kvatninga.

19. september 2016

Framtidig regionråd i Namdalen

Logo RN

Region Namdal har iverksatt et arbeid for å utrede et mulig nytt regionråd for hele Namdalen. I junimøtet ble det nedsatt ei arbeidsgruppe med tre ordførere og tre rådmenn.

13. september 2016

Siste nytt om prøvetaking/prøvetakingsrutiner på CWD(skrantesjuka).

elgohund

Omforent opplegg pr. 5.september 2016. Eventuelle endringer publiseres fortløpende.

6. september 2016

Evaluering av næringsapparatet i MNS

Det er foretatt en ekstern evaluering av næringsapparatet i Midre Namdal.

6. september 2016

Markdag om DRENERING tirsdag 6.september

Miljø- og landbruk Midtre Namdal samkommune arrangerer i samarbeid med NL Trøndelag tirsdag 6.september kl 12.00-14.00 markdag om drenering hos Sturla Hestø på Engan i Namsos.

Reglverk, planlegging og søknadsrutiner blir gjennomgått.

Arrangementet foregår ute med befaring på dreneringsfelt.

Vel møtt!

 

5. september 2016

Nyhetsbrev fra Kommuneoverlegen

Nyhetsbrev nr 3 2016 fra Kommuneoverlegen kan leses her.

2. september 2016
Powered by CustomPublish AS